CUD WYCHOWANIA czyli Szkoła Wychowawców Przewodników

To cykl warsztatowych spotkań dla nauczycieli, którzy są, lub chcą zostać wychowawcami klas, oddziałów przedszkolnych. Ich celem jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru psychologii pozytywnej pozwalających na swobodne i skuteczne prowadzenie podopiecznych drogą w dorosłość. Aby dorosłość była ekscytująca, obfitująca w dobre doświadczenia dzięki ich rozumieniu i umiejętnościom radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami, potrzebny jest PRZEWODNIK. 

WYCHOWAWCA/PRZEWODNIK to człowiek, który zna i akceptuje siebie dzięki czemu ma akceptację i tolerancję dla inności (innych). Jest odważny w myśleniu i działaniu, rozumie emocje i zna sposoby radzenia sobie z nimi, umie unikać etykietowania uczniów, stosować budujące pochwały i konstruktywne uwagi, radzi sobie ze stresem własnym i wie jak tych umiejętności nauczyć innych, ma głęboko zakorzeniony świat wartości wspólny dla wszystkich LUDZI. 

PRZEWDNIK to osoba, której słowa i zachowania są spójne, dzięki temu jest wiarygodna i posiada autorytet.

Autorski program, który proponujemy jest spójny z programem dla rodziców. Pozwala on na kształtowanie człowieka odpowiedzialnego za siebie i swoje decyzje, tolerancyjnego ale nie obojętnego, odważnego w wyrażaniu swojego zdania ale nie raniącego innych, umiejącego radzić sobie z emocjami i przyjmować zarówno pochwały jak i krytyczne uwagi. Osiągnięcie tych zamierzeń jest możliwe dzięki współpracy z rodzicami.  Idąc wspólną drogą wszyscy uczestnicy tego „przedsięwzięcia” skazani są na sukces.

 Tematyka zajęć:

  1. MISTRZOSTWO OSOBISTE – JA CZYLI KTO? INNI CZYLI O MNIE(introspekcja społeczna)
  2. ZŁOTY POSĄG MOŻLIWOŚCI
  3. ACH TE EMOCJE – PODSTAWOWE KROKI W ŚWIECIE UCZUĆ I EMOCJI
  4. SZTUKA KOMUNIKACJI – TO PROSTE
  5. WIESZ WIĘCEJ GDY PYTASZ – ELEMENTY COACHINGU
  6. POZYTYWNE WZMOCIENIA TO SIŁA
  7. RODZIC – BRZMI GROŹNIE
  8. JAK NIE ZWARIOWAĆ WE WSPÓŁCZESNYM SWIECIE
  9. MAPA WSPÓLNYCH WARTOŚCI

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!