Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności  Społecznych  wzbogacony o elementy  podstaw terapii Behawioralnej  oraz Coachingu pozwoli w pełni  podejść  do terapii i  zagadnień mających na celu usprawnianie sfery społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  z dysfunkcjami społecznymi, z zaburzeniami zachowania, z niepełnosprawnością intelektualną, z osobami ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa.

W trakcie szkolenia uczestnik:

  • zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do tworzenia programów i prowadzenia zajęć treningów umiejętności społecznych z dziećmi i młodzieżą,
  • pozna metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć,
  • przygotuje przykładowy plan zajęć grupowych i indywidualnych dostosowany do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci,
  • pozna przykładowe gry i zabawy do wykorzystania podczas treningu umiejętności społecznych oraz zasady wzmacniania pożądanych zachowań,
  • nabędzie umiejętności zaplanowania i poprowadzenia zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych.

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest  dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych, dzięki któremu wzbogacą wiadomości i umiejętności praktyczne w prowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!