Dyrektorze,

jeżeli chcesz mieć entuzjastycznych nauczycieli, przyjaznych uczniom, radzących sobie w rozmowach z rodzicami, rozwiązujących trudne problemy uczniów to zacznij od szkolenia, które to daje i jest zgodne z Podstawowymi Kierunkami Realizacji Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022

 

Szkolenie pozwala na kształtowanie człowieka odpowiedzialnego za siebie i swoje decyzje, tolerancyjnego ale nie obojętnego, odważnego w wyrażaniu swojego zdania ale nie raniącego innych, umiejącego radzić sobie z emocjami i przyjmować zarówno pochwały jak i krytyczne uwagi. Osiągnięcie tych zamierzeń jest możliwe dzięki współpracy nauczycieli z rodzicami. Idąc wspólną drogą wszyscy uczestnicy tego „przedsięwzięcia” skazani są na sukces.

 

 

Szkolenie

WOW!  NAUCZYCIEL Z KLASĄ

To cykl 3 spotkań, które wpływają na kształtowanie pozytywnych postaw, dają narzędzia do pracy z uczniem, w tym z trudnym uczniem i kształtują postawę Nauczyciela z Klasą.

 SPOTKANIE 1

Jak rozwijać te postawy? Nie martw się, jest to już przygotowane dla Ciebie!

SPOTKANIE 2

 

Narzędzia Nauczyciela to najnowocześniejsze narzędzia stosowane w edukacji, których zadaniem jest poszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu skutecznego komunikowania się w rozmowie z uczniem i rodzicem, dawanie pozytywnego wzmocnienia, oraz lepsze rozumienie swojego stylu zachowań oraz stylu zachowań innych osób.

SPOTKANIE 3

Co się stanie w szkole, gdy zaczniemy stosować nabytą wiedzę Nauczyciela z Klasą?

Uczniowie

 • Będą czuli się słuchani
 • Będą mieli odwagę zadawać pytania i powątpiewać
 • Będą prezentować postawę szlachetności, dobra, prawdy i zaangażowania społecznego
 • Będą doceniać pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

Nauczyciele

 • Poznają własne zasoby
 • Wzmocnieni będą mogli budować lepsze relacje z uczniami i ich rodzicami
 • Będą potrafili wykorzystać język perswazji w sytuacjach codziennych i kryzysowych
 • Poznają zalety podejścia coachingowego w komunikacji międzyludzkiej
 • Zrozumieją różnice między stylami zachowań i będą mieli większą tolerancję na inność
 • Będą mogli skutecznie budować swój autorytet
 • Będą mieli narzędzia do radzenia sobie ze stresem

 

 

   NAUCZYCIEL ZYSKA:
 • umiejętność komunikacji z każdym uczniem i rodzicem
 • narzędzia do rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • narzędzia wprowadzające uczniów w świat wartości
 • umiejętność stosowania najskuteczniejszych narzędzi wychowawczych
 • szacunek dzieci i rodziców
 • ugruntowany autorytet
   SZKOŁA ZYSKA:
 • nauczycieli pracujących według najwyższych standardów jakości
 • wspierający się zespół nauczycieli
 • miano szkoły wyróżniającej się na rynku edukacyjnym swoim nowatorstwem
 • zadowolonych rodziców i uczniów
 • rodziców będących popularyzatorami szkoły
 
 
 
  RODZICE BĘDĄ:
 • zbudowani nową postawą dziecka
 •  szanujący autorytet nauczyciela
   skutecznie komunikujący się z nauczycielem
   wspierający procesy edukacji
 • zadowoleni z faktu, że dziecko jest najważniejsze w procesie edukacji
Kiedy i gdzie można się tego nauczyć?

CZĘSTOCHOWA
    29.11.2021
    17.01.2022
    07.03.2022

KATOWICE
 07.12.2021
 24.01.2022
 28.02.2022

BIELSKO-BIAŁA
   13.12.2021
   01.02.2022
   14.03.2022

CENA KAŻDEGO SPOTKANIA  – 290 ZŁ NETTO

SZKOLENIE (3 SPOTKANIA) – 870 ZŁ NETTO
Po szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie

Formularz zgłoszeniowy